Plaats: Utrecht

M²: 12

Omschrijving: In Utrecht hebben we op een schuur eerst het dakbeschot verwijderd daar dit door houtrot aangetast was, daarna hebben met underlayment platen het dak opnieuw betimmerd en een onderlaag mechanisch aangebracht waarover een toplaag van gemineraliseerde bitumen is gebrand, de gehele dakrand is afgewerkt met een aluminimum daktrim.